การเรียกใช้ชื่อเซลล์ใน Excel

เมื่อเราตั้งชื่อเซลล์เสร็จแล้ว เราก็จะเรียกใช้งานชื่อเซลล์นั้น ๆ  ซึ่งเราสามารถนำเซลล์ที่เราตั้งชื่อมาใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น เรียกใช้งานเพื่อจัดรูปแบบ เรียกใช้งานเพื่อนำชื่อเซลล์ไปคำนวณ ซึ่งการตั้งชื่อเซลล์จะให้เราเรียกใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการจดจำ โดยมีการเรียกใช้งานแบบต่าง ๆ ดังนี้

               คลิกเลือกที่ ปุ่ม Name Box แล้วจะแสดงรายชื่อของเซลล์ที่เราต้องชื่อไว้ เลือกเซลล์ที่เราต้องการ ซึ่งจะแสดงขอบเขตของเซลล์ที่อยู่ภายใต้ชื่อนี้ โดยเราสามารถจัดรูปแบบ หรือแก้ไขข้อมูลได้

การเรียกใช้งานชื่อเซลล์ในสูตรคำนวณ

ปกติเราจะอ้างอิงการคำนวณจากตำแหน่งของเซลล์เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณ แต่เมื่อเราตั้งชื่อเซลล์แล้วเราก็สามารถอ้างตำแหน่งการคำนวณจากชื่อเซลล์ได้เลย โดยการพิมพ์สูตรที่เราต้องการใช้ปกติแล้วเปลี่ยนจากตำแหน่งเซลล์มาเป็นชื่อเซลล์ที่เราต้องการคำนวณ