วิธีใช้สูตรคำนวณอัตโนมัติ Quick Analysis ใน Excel

การคำนวณแบบ Quick Analysis จะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วเมื่อคุณต้องการใช้สูตรพื้นฐานต่าง ๆ เพียงแค่เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการนำมาคำนวณและ คลิกปุ่ม Quick Analysis ก็จะมีฟังก์การคำนวณมาให้เราเลือกใช้

ฟังก์ชันการคำนวณใน Quick Analysis มีดังนี้

SUM เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลรวม

Average เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล

Count เป็นจำนวนนับ

% Total เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยจากข้อมูลหลายๆชุด จาก 100%

Running Total เป็นการคำนวณหาผลรวมสะสมทีละขั้น

ตัวอย่างการใช้ Quick Analysis

เลือกข้อมูลที่ต้องการจะนำมาคำนวณ แล้วคลิกเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ ซึ่งการแสดงผลจะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน คือฟังก์ชันที่เป็นแถบสีฟ้าจะแสดงผลการคำนวณที่แถวล่างสุดของชุดข้อมูลที่เราเลือก ส่วนฟังก์ชันที่เป็นแถบสีส้มจะแสดงผลการคำนวณในคอลัมน์ขวาสุดที่ว่างอยู่

ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ในแนวนอน

ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ในแนวตั้ง