การใส่สูตรอาร์เรย์

สูตรอาร์เรย์ คือ สูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพโดยที่เราใส่สูตรเพียงสูตรเดียวแต่สามารถคำนวณผลลัพธ์ให้กับทุกเซลล์ที่อ้างอิง ซึ่งสามารถส่งกลับผลลัพธ์เดียว หรือหลายผลลัพธ์ได้ ซึ่งสูตรอาร์เรย์เป็นสูตรที่ต้องป้อนโดยการกด Ctrl + Shift + Enter แถบสูตรจะแสดงวงเล็บปีกกาครอบให้ {= … } สำคัญคือห้ามพิมพ์เครื่องหมายปีกกาลงไปเอง และผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ถูกต้องหากไม่กด Ctrl + Shift + Enter

ตัวอย่างการใส่สูตรอาร์เรย์

จากตัวอย่างเราจะให้หาผลรวมของจำนวนที่คูณกัน โดยการพิมพ์สูตรของช่วงเซลล์ที่เราต้องการจะนำมาคำนวณ แล้วกด Ctrl + Shift + Enter เช่น =SUM(B3:B8*C3:C8) แล้วกด Ctrl + Shift + Enter

 เราต้องการหาผลรวมช่วงเซลล์ระหว่าง B3:B8 คูณกับ ช่วงเซลล์ C3:C8