วิธีสร้างสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์

สูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์ คือ การหาผลลัพธ์ในหลายๆเซลล์พร้อมกัน โดยจะอ้างอิงช่วงเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์ ซึ่งช่วงเซลล์แบบอาร์เรย์นั้นจะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากัน

วิธีใส่สูตรอาร์เรย์

สูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์ต้องเลือกช่วงเซลล์ที่จะแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดก่อน

ใส่สูตรการคำนวณโดยเลือกช่วงเซลล์ที่จะนำมาคำนวณ โดยที่สามารถใช้เมาส์เลือกเซลล์ได้

เมื่อใส่สูตรการคำนวณเสร็จแล้วก็กด ctrl + shift + enter พร้อมกันเสมอ ซึ่งจะมีเครื่องหมาย {} ครอบอัตโนมัติ

ผลลัพธ์ก็จะแสดงในพื้นที่ที่เราเลือกช่วงเซลล์ให้แสดงผลลัพธ์