การลบและย้ายสูตรอาร์เรย์

การลบสูตรอาร์เรย์

สำหรับการลบสูตรอาร์เรย์นั้นถ้าเป็นสูตรเซลล์เดียวเราสามารถคลิกที่เซลล์ผลลัพธ์และกด Delete ได้เลย แต่ถ้าหากเป็นสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์เราต้องเลือกช่วงเซลล์ของผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนและค่อยกดปุ่ม Delete เพราะการใช้สูตรแบบหลายเซลล์นั้นเราไม่สามารถลบหรือแก้ไขทีละเซลล์ได้ ซึ่งเมื่อต้องการลบหรือแกไขเราต้องเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดก่อน

  • คลิกเลือกช่วงเซลล์ทั้งหมดแล้วกด Delete เพียงแค่นี้เราก็สามารถลบสูตรอาร์เรย์แบบหลายเซลล์ได้แล้ว

การย้ายสูตรอาร์เรย์

การย้ายสูตรอาร์เรย์ก็จะมี 2 วิธีเช่นกัน ก็คือการย้ายสูตรอาร์เรย์แบบเซลล์เดียวและการย้ายสูตรอาร์แบบหลายเซลล์ ซึ่งถ้าเป็นการย้ายสูตรอาร์เรย์แบบเซลล์เดียวนั้นเราก็สามารถคลิกเลือกเซลล์แล้วย้ายได้เลย แต่ถ้าเป็นการย้ายแบบหลายเซลล์เราก็ต้องเลือกเซลล์ผลลัพธ์ทั้งหมดเหมือนเดิมก่อนที่จะทำการย้ายเซลล์ โดยการคลิกเลือกแล้วลากย้ายไปได้เลยหรือเลือกคำสั่ง cut แล้ว paste ก็ได้เช่นกัน

  • คลิกเลือกเซลล์แล้วลากย้าย

  • ลากย้ายเซลล์