การแก้ไขสูตรอาร์เรย์

สำหรับการแก้ไขสูตรอาร์เรย์ก็จะแบ่งเป็น 2 วิธีก็คือการแก้ไขสูตรผลลัพธ์เซลล์เดียวและแบบผลลัพธ์หลายเซลล์

การแก้ไขสูตรอาร์เรย์แบบผลลัพธ์เซลล์เดียว

สามารถแก้ไขสูตรได้เหมือนที่เราแก้ไขสูตรอื่น ๆ โดยการดับเบิ้ลคลิกเซลล์ผลลัพธ์ที่เราต้องการแก้ไข และสามารถกดปุ่ม F2 เพื่อเรียกสูตรขึ้นมาแก้ไขได้เช่นกัน จากนั้นก็ทำการแก้ไขที่ช่องเซลล์หรืออาจจะแก้ไขที่แถบ Formula bar เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็กด ctrl + shift + enter เหมือนเดิม

การแก้ไขสูตรอาร์เรย์แบบผลลัพธ์หลายเซลล์

ซึ่งการแก้ไขสูตรอาร์เรย์แบบผลลัพธ์หลายเซลล์นั้นเราจำเป็นจะต้องเลือกช่วงเซลล์ผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนทำการแก้ไข เมื่อเราเลือกเซลล์ผลลัพธ์ทั้งหมดแล้วกดปุ่ม F2 เพื่อเรียกสูตรขึ้นมาแก้ไข ซึ่งเราจะแก้ไขบนเซลล์หรือบนแถบสูตรก็ได้ สำคัญคือเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วต้องกดปุ่ม ctrl + shift + enter อีกครั้งเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ที่เราแก้ไข

ตัวอย่าง เลือกช่วงเซลล์ผลลัพธ์ทั้งหมดแล้วกด F2 ทำการแก้ไขเซลล์ แล้วกด ctrl + shift + enter

การลบและย้ายสูตรอาร์เรย์

การใส่สูตรอาร์เรย์

วิธีใส่สูตรอาร์เรย์แบบผลลัพธ์หลายเซลล์