การเปิดใช้งาน Microsoft Word และแท็บเครื่องมือต่าง ๆ

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้งานมากในด้านงานเอกสาร เป็นโปรแกรมประมวลผลคํา ที่สร้างขึ้นมาจากบริษัทไมโครซอฟท์  ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาถึงรุ่นหรือเวอร์ชั่น (Version) 2020 ตามปี ค.ศ. ที่ผลิตออกมาจําหน่าย เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สําหรับการพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย รายงาน หนังสือ หนังสือราชการ วิทยานิพนธ์เป็น และในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้มีการปรับความสามารถของโปรแกรมให้ทันสมัยมากขึ้น

การเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

อันดับแรกเปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วเลือก > Blank Document เพื่อเปิดหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมา

แล้วเราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าขึ้นมาค่ะ

แถบเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Word

แท็บ Home (หน้าแรก)

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบอักษร จัดย่อหน้า การก็อปปี้ วาง จัดตำแหน่งของข้อความ การค้นหา และแทนที่ของข้อความ

แท็บ Insert (แทรก)

เป็นคำสั่งแทรกออบเจ็กต์ต่าง ๆ ในข้อความ เช่น ตาราง รูปภาพ WordArt และสัญลักษณ์ต่าง ๆ

แท็บ Design (ออกแบบ)

เป็นคำสั่งใช้ในการออกแบบเอกสารสำเร็จรูป

แท็บ Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ)

คำสั่งใช้ในการออกแบบหน้ากระดาษตามชื่อเลยค่ะ เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง แนวนอน ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าต่าง ๆ

แท็บ References (อ้างอิง)

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเชิงอ้างอิง เช่นการทำสารบัญ การทำบรรณานุกรม

แท็บ Mailings (จดหมาย)

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างจดหมายต่าง ๆ รวมถึงการสร้างจดหมายเวียน

แท็บ Review (รีวิว)

เป็นคำสั่งตรวจสอบเอกสาร ทบทวน และปรับปรุง

แท็บ View (มุมมอง)

เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงมุมมองของเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ

แท็บ Help (ช่วยเหลือ)

ใช้ในการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

แท็บ Acrobat

เป็นคำสั่งเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่หลากหลาย สามารถใช้ PDF รองรับการดูไฟล์ PDF ของเว็บเบราว์เซอร์ แอพพลิเคชั่นที่รองรับกับ PDFMaker รองรับการสร้างไฟล์ PDF โดยสามารถเลือกได้ด้วยการคลิกปุ่มในแถบเครื่องมือของแอปพลิเคชัน