การตรึงแนวใน Excel เพื่อล็อคแถวและคอลัมน์

เมื่อเรามีข้อมูลในไฟล์เยอะๆ เวลาที่เราเลื่อนดูข้างมูลที่อยู่ด้านล่างหรือด้านข้าง จะทำให้หัวข้อของเราเลื่อนขึ้นหายไปด้วย เมื่อเราต้องการดูหัวข้อก็ต้องเลื่อนขึั้นไปดูใหม่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน ดังนั้น การตรึงแนวจึงทำให้เราดูหัวข้องานของเราได้ง่ายขึ้น

วิธีตรึงแถวใน Excel

  • เปิดเอกสารใน Excel ขึ้นมา
  • เลือก View (มุมมอง) ที่แถบริบบอนด้านบน
  • กดเลือก  Freeze Panes (ตรึงแนว)
  • แล้วก็เลือก Freeze Top Row (ตรึงแนวแถวบนสุด)

เมื่อตรึงแถวเสร็จแล้วเวลาที่เราเลื่อนตารางลงมาข้างล่าง แถวด้านบนที่เราตรึงไว้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

ตัวอย่าง

วิธีตรึงคอลัมน์ใน Excel

  • เลือกที่ View (มุมมอง) ที่แถบริบบอนด้านบน
  • เลือก  Freeze Panes (ตรึงแนว)
  • จากนั้นเลือกFreeze First Column (ตรึงคอลัมน์แรก)

เมื่อตรึงคอมลัมน์เสร็จแล้วเวลาที่เราเลื่อนตารางไปด้านข้าง คอลัมน์แรกที่เราตรึงไว้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

ตัวอย่าง

วิธียกเลิกตรึงแถวและคอลัมน์

  • เลือกที่ View (มุมมอง) ที่แถบริบบอนด้านบน
  • เลือก  Freeze Panes (ตรึงแนว)
  • จากนั้นเลือกUnfreeze Panes (ยกเลิกการตรึงแนว)