วิธีเรียกใช้งานหรือซ่อนไม้บรรทัดใน Word

ในการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งบางเครื่องเปิดมาแล้วอาจจะมีไม้บรรทัดขึ้นมาอัตโนมัติแต่บางเครื่องอาจจะไม่มี ซึ่งการใช้งานไม้บรรทัดใน Word ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้เรากำหนดหน้ากระดาษได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดของรูปภาพหรือวัตถุอื่น ๆ ที่เรานำมาใช้ในการสร้างงานเอกสารของเรา เพราะไม้บรรทัดเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นบทความจึงได้เขียนวิธีการเรียกใช้งานไม้บรรทัดและวิธีซ่อนไม้บรรทัด

วิธีเรียกใช้งานและซ่อนไม้บรรทัด

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมา
  • เลือก View (มุมมอง) ที่แถบริบบอน
  • จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Ruler (ไม้บรรทัด) เพื่อเป็นการเรียกใช้งานไม้บรรทัด
  • ถ้าเราต้องการปิดใช้งานไม้บรรทัดก็เอาเครื่องหมายถูกออก