วิธีใส่ลายน้ำใน Excel

วิธีการเพิ่มลายน้ำในไฟล์ Excel จะไม่สามารถพิมพ์เป็นข้อความแบบไฟล์ Word ได้นะคะเราจะใช้ลายน้ำที่เป็นไฟล์รูปภาพแล้วค่อยนำไฟล์รูปภาพมาใส่ในไฟล์ Excel ค่ะ ดังนั้นก่อนที่เราใส่ลายน้ำใน Excel เราต้องสร้างลายน้ำไว้ก่อน โดยที่เราจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้  โดยไฟล์ลายน้ำที่ใช้ได้จะมี .jpg .png และ .bmp ซึ่งเราจะสร้างใน Photoshop หรือ Paint เพื่อให้ง่ายสำหรับทุกคนบทความนี้จึงจะสร้างรูปภาพจากโปรแกรม Paint แต่ถ้าใครสามารถสร้างจากโปรแกรมอื่นได้ ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ

วิธีสร้างรูปภาพ

เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาเลือก Insert (แทรก) > เลือก WordArt จากนั้นเลือกรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องการจะสร้างลายน้ำ

เสร็จแล้วพิมพ์อักษรลายน้ำตามที่เราต้องการ

เมื่อได้ข้อความที่จะมาทำลายน้ำแล้วก็เปิดโปรแกรม Paint ขึ้นมา จากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเลือก File > Properties ตั้งเป็นขนาด A4 = (21×29.7 cm.) หรือตั้งตามเอกสารของเรา

จากนั้น Copy WordArt ที่เราสร้างไว้ใน Word มาวางใน Paint จัดรูปแบบให้สวยงามตามต้องการ จากนั้น Save รูปภาพเป็นไฟล์ .JPEG

วิธีใส่ลายน้ำใน Excel

เมื่อเราได้รูปภาพแล้วก็เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างลายน้ำใน Excel เลือก Insert (แทรก) > จากนั้นเลือก Header & Footer

คลิกที่ Header ช่องใดก็ได้ แล้วเลือก Design > เลือก Picture จากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้  เมื่อเราแทรกรูปภาพมาแล้วในช่อง Header จะขึ้นว่า &[Picture] แล้วเราก็คลิกที่เซลล์ใดก็ได้ รูปภาพลายน้ำของเราก็จะแสดงขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ