องค์ประกอบของกราฟใน Excel

เมื่อเรามีข้อมูลตัวเลขที่ต้องนำเสนอเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องนำเสนอด้วยกราฟเพื่อให้สามารถอ่านค่าข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งก่อนที่เราจะสร้างกราฟเราจะต้องมารู้จักองค์ประกอบของกราฟก่อน เพื่อให้เราเข้าใจเข้ามูลและรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เป็นกราฟ

คำอธิบาย

Chart Title ชื่อแผนภูมิหรือกราฟ

Chart area พื้นที่ทั้งหมดของกราฟ

Axis Title ชื่อแกน ชื่อที่ใช้อธิบายข้อมูลทั้งแนวตั้งและแนวนอน

Axis คือข้อมูลที่อยู่ในแกน X (แกนนอน) และแกน Y (แกนตั้ง)

Plot area คือ พื้นที่พล็อตกราฟ ที่แสดงข้อมูลกราฟแท่ง

Data Table ข้อมูลที่เรานำมาสร้างกราฟ

Legend สีและลวดลายเพื่อใช้อธิบายว่าแต่ละสีแต่ละลวดลายใช้แทนข้อมูลอะไร

Data Labels ค่าของข้อมูลหรือชื่อข้อมูล

Gridline เส้นที่ลากแบ่งข้อมูลแต่ละจุดแต่ละกลุ่มเพื่อให้กราฟมีความชัดเจนมากขึ้น

วิธีสร้างกราฟ

เปิดข้อมูลที่ต้องการจะสร้างกราฟขึ้นมา จากนั้นเลือกข้อมูล แล้วไปคลิกที่แท็บ Insert > เลือกรูปแบบของกราฟ ถ้าจะให้กราฟอ่านง่ายเนะนำให้เลือกรูปแบบ 2D แต่ก็แล้วแต่รูปแบบงานหรือความต้องการเช่นกันค่ะ

เสร็จแล้วเราจะได้กราฟขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ

ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มองค์ประกอบของภาพหรือ Chart Elements ก็แค่คลิกที่เครื่องหมาย + ด้านข้างเพื่อ Add แล้วก็เลือกเพิ่มองค์ประกอบตามต้องการได้เลยค่ะ