วิธีแทรกเลขหน้าใน Excel

วิธีแทรกเลขหน้าใน Excel จะแตกต่างจากใน Word เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้โปรแกรม Excel ในกาคำนวณ ไม่ค่อยนิยมใช้ในการพิมพ์งานด้านเอกสารเท่าไหร่ แต่เมื่อเมือโปรแกรม Excel เรามีหลายหน้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่เลขหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลและไม่ทำให้เกิดความสับสนด้วย

วิธีการแทรกเลขหน้าใน Excel มีขั้นตอนดังนี้

เปิดเอกสาร Excel ขึ้นมาแล้วเปลี่ยน View ตรงมุมด้านล่างเป็น Page Layout หรือเค้าโครงหน้ากระดาษ

จากนั้นเราจะเห็นว่าด้านบนของกระดาษจะแสดงส่วน Header หรือหัวกระดาษขึ้นมา 3 ช่อง ให้เราคลิกเลือกส่วนที่ต้องการใส่เลขหน้า แล้วจะไปที่แท็บ Design > เลือก Page Number

เสร็จแล้วเราก็ใส่เลขหน้าแล้วคลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งเราก็จะได้เลขหน้าเป็นที่เรียบร้อยจ้า