การจัดรูปแบบข้อความใน Microsoft Word

การจัดรูปแบบข้อความใน Word สามารถทำได้ง่ายๆ ที่แท็บริบบอนด้านบน เช่น รูปแบบตัวอักษร การใส่สีตัวอักษร การเพิ่มขนาด การทำตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือที่ต่างๆ ที่เราใช้จะอยู่ในแท็บ Home (หน้าแรก) ดังรูป

จัดรูปแบบข้อความหรือตัวเลขให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้

จัดรูปแบบข้อความให้เป็นตัวหนาคลิกที่สัญลักษณ์นี้ 

จัดรูปแบบข้อความให้เป็นตัวเอียงคลิกที่สัญลักษณ์นี้ 

จัดรูปแบบข้อความแบบขีดเส้นใต้คลิกที่สัญลักษณ์นี้  นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการให้ขีดเส้นใต้แบบไหน

การเลือกรูปแบบและขนาดของข้อความ

สามารถเลือกรูปแบบและขนาดข้อความได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือกตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

สัญลักษณ์นี้   ใช้เพิ่มขนาดข้อความ

สัญลักษณ์นี้  ใช้ลดขนาดของข้อความ

การเพิ่มเอฟเฟกต์ การไฮไลท์ และการใส่สีข้อความ

สัญลักษณ์นี้   เป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์โครงร่าง เงา การสะท้อนแสง ให้กับข้อความของเรา

สัญลักษณ์นี้  เป็นการไฮไลท์ข้อความในส่วนที่เราต้องการเน้น

สัญลักษณ์นี้   เป็นการสใส่สีให้กับข้อความ

การขีดทับข้อความ ตัวห้อย ตัวยก

สัญลักษณ์นี้  ใช้ในการขีดทับข้อความ

สัญลักษณ์นี้  ใช้ในการพิมพ์อักษรตัวห้อย

สัญลักษณ์นี้  ใช้ในการพิมพ์อักษรตัวยก