แถบสูตรคำนวณและการแก้ไขสูตรใน Excel

การใช้งานในแถบสูตร

การคำนวณใน Excel จะต้องมีการใช้สูตรในการคำนวณ ซึ่งเราจะใส่สูตรได้ด้วยการคลิกที่เซลล์ที่ต้องการจะให้แสดงผลลัพธ์แล้วพิมพ์สูตรลงไปในเซลล์นั้นๆ หรือจะพิมพ์ในแถบสูตร (Formula Bar) ก็ได้เช่นกัน

การปรับย่อขยายแถบสูตร

เมื่อเราพิมพ์สูตรในแถบสูตรแล้วสูตรที่เราใช้มีขนาดยาวเกินไปทำให้มองไม่เห็นสูตรเราสามารถย่อ-ขยายแถบสูตรได้โดยคลิกที่ Expand Formula Bar  หรือคลิกลากปรับแถบสูตร

การแก้ไขสูตรคำนวณ

เมื่อเราใส่สูตรคำนวณในแถบสูตรหรือพิมพ์สูตรคำนวณในเซลล์แล้วต้องการที่จะแก้ไข อาจจะแก้ไขเซลล์อ้างอิง หรือแก้ไขฟังก์ชันการคำนวณสามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกเซลล์ผลลัพธ์ที่เราพิมพ์สูตรลงไปจากนั้นก็ไปแก้ไขที่แถบสูตร

2. ดับเบิลคลิกในเซลล์ผลลัพธ์ที่เราใส่สูตรตอนแรกแล้วต้องการจะแก้ไขสูตร จากนั้นก็แก้ไขสูตรได้ตามต้องการ