การหาค่าเฉลี่ยใน Excel

การหาค่าเฉลี่ยเบื้องต้นใน Excel สามารถทำได้ง่ายๆ โดยสามารถใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Excel ได้เลย ฟังก์ชันนี้จะคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวเลขให้

สูตรการหาค่าเฉลี่ย Excel

=AVERAGE(number1, [number2], …)

number1, number2 ฯลฯ คือเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่เราต้องการรวมไว้ในค่าเฉลี่ย โดยสามารถใส่ตัวเลขได้สูงสุด 255 ตัวในฟังก์ชัน AVERAGE

อย่างเช่น =AVERAGE(A1:A10) สูตรนี้จะคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าในเซลล์ A1 ถึง A10

การหาค่าเฉลี่ยใน Excel

ในตัวอย่างนี้เราจะหาค่าเฉลี่ยของเซลล์ B3 : B7 ซึ่งในการใช้สูตร Excel ทุกครั้งเราจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ จากนั้นจะตามด้วยสูตรการคำนวณต่าง ๆ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ เราก็จะพิมพ์สูตรในเซลล์ที่ต้องการจะให้แสดงผลลัพธ์ แล้วก็พิมพ์สูตร =Average (B3:B7) ตามลำดับ

จะเห็นว่าเมื่อเราพิมพ์สูตรลงไปจะมีสูตรขึ้นมาให้เราเลือก กด tab เพื่อเลือก AVERAGE

จากนั้นเราก็ระบุเซลล์อ้างอิงว่าต้องการจะหาเฉลี่ยจากเซลล์ไหนถึงเซลล์ไหน อาจจระบุชื่อเซลล์ลงไปเลยหรือใช้เมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการก็ได้

เมื่อเลือกเซลล์แล้วก็กด enter แค่นี้ก็จะได้ค่าเฉลี่ยเป็นที่เรียบร้อยค่ะ