วิธีใส่เครื่องหมายถูกใน Microsoft Word

บทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีพิมพ์เครื่องหมายถูกใน Word ซึ่งเครื่องหมายถูกไม่มีในแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เหมือนสระหรือตัวอักษร ดังนั้นเมื่อเราต้องการพิมพ์เครื่องหมายถูกเราจึงต้องเลือกจากโปรแกรม

วิธีใส่เครื่องหมายถูกใน Word

เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วต้องการแทรกเครื่องหมายถูกในงานเอกสารของเรา ให้เลือกที่ Insert

 จากนั้นเลือก Symbol ถ้าเรายังไม่เคยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกมาก่อนจะไม่แสดงเครื่องหมาย ให้เราเลือกที่ More Symbols

แล้วจะมีสัญลักษณ์มากมายแสดงขึ้นมาให้เราเลือก ในบทความจะเลือกเครื่องหมายถูก ตรง font ก็เลือกเป็น Wingding2 ดังภาพ จากนั้นก็เลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการ เสร็จแล้วเลือก Insert แล้วก็ Cancel ออกไปได้เลย

เพียงแค่นี้เราก็ได้เครื่องหมายถูกเรียบร้อยจ้า