การใส่เส้นขอบเอกสารใน Microsoft Word

การใส่เส้นขอบเอกสารหรือใส่เส้นขอบในหน้ากระดาษ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเอกสารหรือใช้สำหรับการตกแต่งปกรายงานให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเส้นขอบที่ใช้ตกแต่งจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นขอบพื้น ๆ ทั่วไป กับเส้นขอบที่เป็นรูปภาพ ซึ่งจะทำให้งานเอกสารเรามีความน่าสนใจหรือน่าอ่านมากขึ้น

วิธีใส่เส้นขอบใน Word

1.เปิดหน้าเอกสารใน Microsoft Word ขึ้นมา

2. จากนั้นเราก็ไปที่ Design > แล้วเลือก Page Borders

การตั้งค่าเส้นขอบให้กับเอกสาร

เมื่อเราตั้งค่าเส้นขอบตามที่ต้องการเสร็จแล้วเลือก OK เราก็จะได้เส้นขอบตามที่ต้องการ