การออกแบบผังองค์กรใน PowerPoint/วิธีสร้างผังรายชื่อพนักงาน

การออกแบบผังองค์กรใน PowerPoint เราจะใช้ SmartArt ประเภท Hierarchy เป็นรูปแบบของ SmartArt ที่ใช้ในการสร้างผังต่าง ๆ ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการสร้างผังองค์กร ลำดับขั้นของผู้บริหาร เพื่อสร้างผังงานในหน่วยงานต่าง ๆ

ผังองค์ที่เรานำมาใช้สามารถใส่รูปภาพและตัวอักษรได้เพื่อใส่ชื่อและตำแหน่งในผังองค์กรของเรา ทำให้รู้ว่าพนักงานคนไหนหน้าตาเป็นยังไงและทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไร เป็นการสร้างแผงผังที่อาจใช้ติดบอร์ดของบริษัทหรือหน่วยงานนั้น ๆ

ขั้นตอนการสร้างผังองค์การใน PowerPoint

เมื่อเราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาให้เราไปเลือกแท็บ Insert (แทรก) แล้วไปเลือก SmartArt จะมี Pop-up แสดงขึ้นมาให้เราเลือกที่ Hierarchy แล้วจะมีผังรูปแบบต่าง ๆ แสดงขึ้นมาเราก็เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของเราได้เลย เสร็จแล้วก็กด OK

  • เลือกแท็บ Insert (แทรก)
  • เลือก SmartArt
  • เลือกที่ Hierarchy
  • เลือกใช้งานรูปแบบของผังตามความเหมาะสมหรือความต้องการ
  • เสร็จแล้วก็กด OK

เราก็จะได้แผงองค์กรออกมาตามรูปแบบที่เราเลือก

  • ในส่วนของ Text ก็ให้เราคลิกในกล่องข้อความแล้วใส่ข้อความลงไปอาจจะเป็นชื่อ ตำแหน่ง
  • ในส่วนของ Image ก็ให้เราคลิกที่รูปภาพแล้ว Insert รูปภาพของบุลคลนั้น ๆ ตามตำแหน่งงานที่เราได้จัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะ หากเราสต้องการเปลี่ยนรูปภาพก็ให้เราคลิกเลือกที่รูปภาพแล้ว Delete (ลบ) รูปภาพเดิมออกก่อนจากนั้นค่อยแทรกรูปภาพเข้ามาใหม่

ตัวอยางการใส่รรูปภาพและข้อความ

การใส่สีและเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับผังองค์กร

เมื่อเราใส่รูปภาพและข้อมูลชื่อตำแหน่งเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะปรับแต่งผังของเราให้ดูสวยงามก็สามารถทำได้โดยเลือกแท็บ Design ของ SmartArt Tool

วิธีเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับผังองค์กร

คลิกเลือกที่ผังจากนั้นเลือกแท็บ Design ของ SmartArt Tool แล้วเลือก Change Colors แล้วก็เลือกเอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ

เลือกรูปแบบผังและเอฟเฟ็กต์ตามความเหมาะสมและความต้องการได้เลยค่ะ