การจัดข้อมูลในเซลล์ ใน Excel (Alignment)/การผสานเซลล์ / การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Excel

การรวมเซลล์และจัดกึ่งกลาง (Merge Center)

การ Merge คือการรวมเซลล์หลาย ๆ เซลล์ให้เป็นเซลล์เดียว และมีการจัดรูปแบบข้อความให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางเซลล์ ซึ่งนิยมใช้ในการทำเป็นหัวเรื่อง หรือจัดการข้อมูลให้อยู่ในเซลล์เดียว ซึ่งเราสามารถเลือกหลายแถวหลายคอลัมน์นำมา Merge หรือผสานเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวได้

วิธีการผสานเซลล์ (Merge Cell)

เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะผสานหรือ Merge เข้าด้วยกัน > จากนั้นคลิกที่ Merge & Center

เพียงแค่นี้เราก็สามารถผสานเซลล์และจัดกึ่งกลางให้กับข้อความเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

เมื่อเราคลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านข้างจะมีลิสต์รูปแบบการผสานเซลล์มาให้เราเลือก

  • Merge & Center เป็นการรวมเซลล์และจัดกึ่งกลางของข้อความ
  • Merge Across เป็นการรวมเฉพาะเซลล์ที่อยู่ในแถวเดียวกันที่นั้น
  • Merge Cell เป็นการรวมเซลล์ที่เลือกทั้งหมด
  • Unmerge Cell เป็นการยกเลิกการรวมเซลล์หรือคลิกซ้ำที่ปุ่มเดิม (Merge & Center)

ยกเลิกการผสานเซลล์หรือ Merge Cell

เราก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการยกเลิกจากนั้นก็ไปคลิกเลือกที่ Merge & Center เพียงเท่านี้ก็เป็นการยกเลิกเรียบร้อยค่ะ

การจัดตำแหน่งข้อความในเซลล์

การจัดตำแหน่งข้อความภายในเซลล์จัดได้ 2 รูปแบบคือ จัดตามแนวนอนของแถว และจัดตามความสูงของคอลัมน์

  • การจัดตามแนวนอนของแถว คือ การจัดชิดซ้าย ชิดขวา และจัดกึ่งกลาง ตามแนวนอนของเซลล์
  • การจัดตามแนวความสูงของคอลัมน์ คือ การจัดชิดด้านบนของเซลล์ ชิดด้านล่าง และจัดกึ่งกลาง ตามแนวคอลัมน์