วิธีแทรกวิดีโอใน PowerPoint

การสร้างไฟล์นำเสนอบางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องแทรกวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอ ซึ่งการแทรกวิดีโอใน PowerPoint มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ แทรกวิดีโอจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรา (Video on my PC) และการแทรกไฟล์วิดีโอแบบออนไลน์ (Online Video) เช่น แทรกวิดีโอจากเว็บไซต์หรือจากยูทูป

วิธีแทรกวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์

เลือกที่แท็บ Insert > เลือก Video > เลือก Video on my PC…

หรือคลิกแทรกที่ไอคอนวิดีโอในกล่องข้อความแล้วก็แทรกวิดีโอเข้ามาได้เช่นกัน

เลือกวิดีโอที่ต้องการจะแทรกในสไลด์แล้วก็ Insert เข้ามายังไฟล์นำเสนอ

วิดีโอก็จะมาแสดงในสไลด์ของเรา

วิธีปรับแต่งหรือตัดวิดีโอใน PowerPoint

เมื่อเราแทรกวิดีโอเข้ามาแล้ววิดีโอมีความยาวเกินไปต้องการที่จะตัดให้สั้นลงหรือต้องการปรับตัดแต่งวิดีโอก็สามารถทำได้

คลิกเลือกที่วิดีโอจากนั้นก็ไปเลือกแท็บ Playback > แล้วเลือก Trim Video

คลิกลากเครื่องมือที่จะกำหนดจุดเริ่มต้นไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะเริ่มต้น และคลิกลากเครื่องที่จะกำหนดจุดสิ้นไปไว้ยังตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดวิดีหรือหรือกำหนดจุดสิ้นสุด เมือเสร็จแล้วก็เลือก OK