วิธีใส่ Animation เอฟเฟ็กต์ ให้ข้อความ รูปภาพใน PowerPoint

การใส่เอฟเฟ็กต์ในงานนำเสนอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อความ หรือรูปภาพ ซึ่งถ้าเราไม่ใส่เอฟเฟ็กต์เมื่อแสดงสไลด์หรือเปลี่ยนสไลด์จะแสดงเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในสไลด์นั้นขึ้นมาพร้อมกัน ซึ่งหากต้องการที่จะนำเสนอข้อความหรือเนื้อทีละส่วนเราสามารถใส่เอฟเฟ็กต์เพื่อให้กำหนดข้อความหรือรูปภาพที่

ประเภทของเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint

ในแท็บ Animations ใน PowerPoint จะมีเอฟเฟ็กต์อยู่ 3 ประเภท คือ

  • แบบ Entrance (เข้า) จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีเขียว คือ เอฟเฟ็กต์ที่แสดงในเวลาที่เราเปิดตัวออบเจ็กต์เข้ามาในสไลด์ครั้งแรก
  • แบบ Emphasis (ตัวเน้น) จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีเหลือง หลังจากที่เราเปิดตัวออบเจ็กต์เข้ามาครั้งแรกแล้วต้องการที่เพิ่มจุดเด่นหรือเน้นให้มีความน่าสนใจมากขึ้นก็ให้เลือกเอฟเฟ็กต์นี้ได้เลย
  • แบบ Exit (ออก) จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีส้ม/แดง เป็นเอฟเฟ็กต์ที่แสดงเป็นลำดับสุดท้าย หลังจากที่แสดงเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าเสร็จแล้วต้องการที่จะให้ออบเจ็กต์หายออกจากสไลด์ก็ให้เลือกใช้รูปแบบนี้ได้เลย

ซึ่งเอฟเฟ็กต์แต่ละประเภทก็จะแบ่งการแสดงผลออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

  • Basic รูปแบบพื้นฐาน เป็นเอฟเฟ็กต์พื้นฐานทั่วไป มีการแสดงผลแบบเรียบง่าย
  • Subtle การแสดงผลแบบละเอียด ประณีต สวยงาม
  • Moderate เป็นการแสดงผลในระดับปานกลาง เพิ่มความน่าสนใจ
  • Exciting เป็นการแสดงผลที่ตื่นเต้น เน้นความ หวือหวา น่าสนใจ

วิธีใส่เอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint

เมื่อเราต้องการที่จะใส่เอฟเฟ็กต์ให้ออบเจ็กต์ใดเราก็คลิกเลือกที่ส่วนนั้น เช่นในตัวอย่างนี้จะใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความ

คลิกเลือกที่ข้อความที่ต้องการใส่เอฟเฟ็กต์

จากนั้นเลือกที่แท็บ Animations

จะเห็นว่ามีเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ แสดงขึ้นมาบางส่วน หากเราต้องการให้แสดงเพิ่มเติมก็คลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านข้าง เมื่อเรานำเมาส์ไปว่างจะแสดงข้อความว่า More

เมื่อเราคลิกเลือก More แล้วโปรแกรมก็จะแสดงเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมให้เราเลือกอีกมากมาย

จากนั้นเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการเพิ่มให้กับข้อความ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วข้อความจะแสดงตัวอย่างของเอฟเฟ็กต์ที่เราเลือก

ซึ่งออบเจ็กต์ที่เราใส่เอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวเข้าไปนั้นจะมีตัวเลขกำกับตามลำดับที่เราใส่ โดยจะแสดงจาก 1 2 3 ตามลำดับ หากเราต้องการแก้ไขเอฟเฟ็กต์นั้น ๆ ก็ให้เราคลิกที่หมายเลขนั้นก่อนทำการแก้ไข

หลังจากที่เราใส่เอฟเฟ็กต์เสร็จแล้วสามารถ Preview เพื่อดูเอฟเฟ็กต์ที่เราเลือกไว้ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน โดยไปคลิกเลือกที่คำว่า Preview

One thought on “วิธีใส่ Animation เอฟเฟ็กต์ ให้ข้อความ รูปภาพใน PowerPoint

Comments are closed.