การกำหนดสีและเอฟเฟ็กต์ให้ข้อความใน PowerPoint

เมื่อเราสร้างงานนำเสนอแล้วต้องการเน้นในส่วนของหัวเรื่องให้มีจุดเด่นมีความน่าสนใจ เราสามารถเพิ่มสี หรือใส่เอฟเฟ็กต์ ๆ ให้กับข้อความได้ ซึ่งการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความใน PowerPoint จะอยู่ในแท็บ Format โดยที่เราสามารถทำได้หลายรูปแบบค่ะ

วิธีเพิ่มจุดเด่นให้ข้อความใน PowerPoint

เลือกข้อความที่ต้องการจะใส่สี > คลิกที่แท็บ Format จะเครื่องมือมากมายที่ใช้ในการปรับแต่งข้อความ

เรามาดูในส่วนของ Text Color การใส่สีตัวอักษรก่อนนะคะ

Text Fill ให้เราใส่สีตัวอักษร สีเกรเดียนท์ และการใส่ลายพื้นผิวต่างๆให้กับตัวอักษร

Text Outline เป็นการใส่เส้นขอบให้ตัวอักษร โดยสามารถกำหนดความหนาและลักษณะได้ตามต้องการ

Text Effects เป็นใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความ เช่น การเพิ่มเงา เพิ่มขอบแบบเรืองแสง การทำข้อความสามมิติ การหมุนข้อความ เป็นต้น

ซึ่งเราสามารถกำหนดรูปแบบให้กับข้อความได้ตามความเหมาะสมและความต้องการได้เลย

การใส่ข้อความแบบ WordArt ใน PowerPoint

WordArt เป็นข้อความศิลป์ที่เรานำมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ สามารถเพิ่มรูปภาพเข้าหรือเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความ สามารถทำเป็นข้อความแบบ 3 มิติ มีความลึก ความหนา ได้ตามความต้องการ

คลิกเลือกแท็บ Insert > จากนั้นเลือก WordArt แล้วเลือกรูปแบบข้อความที่ต้องการ

เมื่อเลือกแล้วจะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมาให้เราใส่ข้อความที่ต้องการจะทำเป็นแบบ WordArt

ใส่รูปภาพในข้อความ

 ก็คลิกเลือกที่ข้อความแล้วไปที่แท็บ Format > เลือก Text Fill เป็นแบบ Picture  เลือก Form a file เป็นการเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องเรา

เลือก Form a file เป็นการเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องเรา

เลือกรูปภาพที่เราต้องการจากนั้นก็ Insert หรือแทรกรูปภาพเข้ามาได้เลย

จากนั้นก็ปรับแต่งเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ เช่นอาจจะเพิ่มเงา หรือทำเป็นรูปแบบ 3 มิติ ก็ได้