วิธีซ่อน/แสดงเส้นตารางใน Excel (Gridline Excel)

สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel บางท่านอาจจะไม่ต้องการเส้นตารางใน Excel หรือที่เรียกว่า Gridline นั่นเอง โดยทำให้พื้นหลังเป็นสีขาว ซึ่งบทความนี้จะมาแนะนำวิธีและขั้นตอนการการซ่อนและแสดง Gridline Excel

วิธีและขั้นตอนการการซ่อนและแสดง Gridline Excel

  • เมื่อเปิดโปรแกรม Excel แล้วให้ไปที่ Page Layout จากนั้นไปดูที่ Gridlines แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกที่ View ออก

เพียงแค่นี้เราก็จะได้พื้นหลังสีขาวไม่มีเส้นตารางเรียบร้อยค่ะ