การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel

การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งอาจจะมีการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร การจัดเรียงตามลำดับตัวเลข เรียงตามตามชื่อสินค้า และราคา หรือเรียงตามสีหรือไอคอน การจัดเรียงต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจข้อมูลมากขึ้น

โดยสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความจากA ถึง Z หรือ Z ถึง A หรือเรียงตามพยัญชนะไทยก็ได้เช่นกัน เรียงลำดับตามตัวเลขจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด และวันที่และเวลาจากวันที่ก่อนหน้าไปหาวันที่ล่าสุดหรือจากวันที่ล่าสุดไปหาวันที่ก่อนหน้านี้

โดยการเรียบข้อมูลจะทำได้ดังนี้

  • คลิกเซลล์ในคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล
  • จากนั้นไปเลือก Sort & Filter

ถ้าเราเลือกจัดเรียงข้อมูลแบบวันที่ Sort & Filter ก็จะให้เราเลือกตามรูปแบบด้านล่าง

  • Sort Oldest to Newest เรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด
  • Sort Newest to Oldest เรียงลำดับจากใหม่สุดไปเก่าสุด

ถ้าเราเลือกจัดเรียงข้อมูลแบบตัวอักษร Sort & Filter ก็จะให้เราเลือกตามรูปแบบด้านล่าง

  • Sort A to Z เรียงลำดับข้อมูลจาก A ไป Z
  • Sort Z to A เรียงลำดับข้อมูลจาก Z ไป A

ถ้าเราเลือกจัดเรียงข้อมูลแบบตัวเลข Sort & Filter ก็จะให้เราเลือกตามรูปแบบด้านล่าง

  • Sort Smallest to Largest เรียงข้อมูลจากน้อยสุดไปหามากที่สุด
  • Sort Largest to Smallest เรียงข้อมูลจากมากสุดไปหาน้อยที่สุด