วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษรในโปรแกรม Microsoft Word

วิธีกำหนด ระยะห่างตัวอักษร หรือกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรนั้นปกติเราจะกำหนดระยะเป็นคำ ๆ โดยการเคาะเว้นวรรค ซึ่งวิธีนี้เราสามารถทำได้หากเป็นข้อความสั้นๆ  แต่ถ้าหลายๆ คำ ก็จะไม่สะดวก

วิธีกำหนดระยะห่างตัวอักษร

เปิดหน้าเอกสารที่เราต้องการจะกำหนดระยะห่างให้กับตัวอักษรขึ้นมาหากเราข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกที่ข้อความที่ต้องการจะกำหนดระยะห่าง จากนั้นให้เราไปคลิกที่มุมล่างขวาของของแท็บเครื่องมือฟอนต์ หรือใช้คีย์ลัดด้วยการกดปุ่ม Ctrl + D ที่แป้นพิมพ์

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เราเลือกที่ Advanced (ขั้นสูง) ไปดูที่ช่อง Spacing (ระยะห่าง) ให้เราเลือก Expanded (ขยาย) แล้วให้เรากำหนดระยะห่างตัวอักษรตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเราสามารถดูตัวอย่างได้จากกล่อง Preview ด้านล่าง เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็เลือก OK

เพียงเท่านี้เราก็สามารถกำหนดระยะห่างของตัวอักษรเป็นที่เรียบร้อยค่ะ