วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยง่ายๆ ใน Microsoft Excel

วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นเลขไทยใน Microsoft Excel สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งเราอาจจะใช้วิธีง่ายๆ คือการเปลี่ยน Format Cell ถ้า Cell ที่ต้องการเปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย เป็นตัวเลขทั้งหมดจะก็ง่ายเพราะสามารถใช้ Format Cells ได้เลย

ขั้นตอนการเปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นไทยใน Excel ด้วยวิธีการกำหนดรูปแบบเซลล์ (Format cell)

  • พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขไทย
  • เลือกเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยน
  • คลิกขวาเลือก Format Cells

จากให้เลือกที่แท็บ Number แล้วเลือก Custom ก็อปปี้ข้อความนี้ [$-D07041E]#,###,##0 ไปใส่ที่ช่อง type: เสร็จแล้วกด OK

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ตัวเลขไทยตามที่เราต้องการ