วิธีแก้ไข Excel not enough available memory or disk space.

สำหรับคนที่เจอปัญหาเปิด Excel ไม่ได้แล้วขี้นแจ้งเตือนว่า

Microsoft Excel cannot open or save any more documents because there is not enough available memory or disk space.

  • To make more memory available, close workbooks or programs you no longer need.
  • To free disk space, delete files you no longer need from the disk you are saving to.

ซึ่งสาเหตุหลักๆ ผู้เขียนก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่บทความนี้จะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนค่ะ

วิธีการแก้ไข Excel not enough available memory or disk space

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมาไปที่ > File เลือก Options

  • เลือก Trust Center > คลิก Trust Center Settings

  • คลิกเลือกที่ Protected View > จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกตรงกรอบออกให้หมด แล้วกด OK เสร็จแล้วปิด-เปิดใช้งานโปรแกรมใหม่