วิธีสร้างรหัสผ่านป้องกัน Sheet

วิธีสร้างรหัสผ่านป้องกัน Sheet เป็นการป้องกันการแก้ไข Sheet งานของเราอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อเราสร้างงานชิ้นงานขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นงานที่เราต้องเก็บข้อมูลตามรูปแบบที่เราต้องการอยู่บ่อย ๆ เป็นไฟล์งานที่ไม่ต้องการให้เกิดการแก้ไข ใช้สำหรับการเปิดดูอย่างเดียว หรือให้สามารถแก้ไขได้บางส่วนเท่านั้น เราสร้างมารถสร้างรหัสในการป้องกัน Sheet งานของเราได้

วิธีสร้างรหัสผ่านป้องกัน Sheet โดยมีขั้นตอนดังนี้

เลือก File > Info > Protect Workbook > Protect Current Sheet

ใส่รหัสผ่านที่เราต้องการจะป้องกันการแก้ไข Sheet ของเรา แล้วกำหนดค่าว่าเราจะให้ป้องกันการแก้ไขในส่วนใดบ้าง

เมื่อเราป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วเราไปคลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการจะแก้ไขจะเห็นว่ามีแท็บบางแท็บเป็นสีจาง ๆ คือเราไม่สามารถแก้ไขได้ คำสั่งบนริบบอนที่เกี่ยวกับข้อมูลและโครงสร้างของ Work Sheet ก็จะเป็นสีเทาไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นบางคำสั่งที่ให้ใช้งาน

วิธียกเลิกรหัสผ่าน Unprotect Sheet

สำหรับวิธียกเลิกรหัสผ่าน Unprotect Sheet ก็ไปที่เดิมค่ะ เลือก File > Into > Unprotect Sheet > ใส่รหัสผ่านแล้วก็เลือก OK เพียงเท่านี้ก็สามารถยกเลิก protect Sheet ได้แล้วค่ะ