คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องเลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง คือ การคูณตัวเลขนั้น ๆ ตามจำนวนของเลขชี้กำลัง ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ไม่ใช่ 0 และ m, n เป็นจำนวนเต็มบวก

 หมายความว่า a คูณกัน n ครั้ง  ในส่วนนี้เราจะได้ a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลัง

การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง

คือ การนำจำนวนที่ซ้ำกันมาคูณกันแล้วเขียนเป็นเลขชี้กำลัง โดยตอนเขียนเราจะให้ตัวเลขที่นำมาคูณกันเป็นฐาน จำนวนครั้งที่คูณกันเป็นเลขชี้กำลัง เช่น

สมบัติเลขยกกำลัง

1.

2.

คือ ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน

3.

คือ ฐานเหมือนกันหารกัน นำเลขยกกำลังมาลบกัน

4.

คือเลขชี้กำลังซ้อนกันให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกัน

5.

คือ การกระจายเลขชี้กำลัง

6.