คณิตศาสตร์ม.1 การบวกและการลบทศนิยม

การบวกทศนิยม

การบวกทศนิยมก็จะมีหลักการเหมือนกันกับการบวกจำนวนนับใดๆ คือการนำเลขโดดที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันจัดให้ตรงกันแล้วนำมาบวกกัน

เราจะวางตำแหน่งหรือหลักของตัวเลขให้ตรงกัน โดยเราจะเริ่มบวกมาจากทางขวามือก่อนแล้วไล่ไปทางซ้ายมือเหมือนการบวกจำนวนเต็มปกติ

หลักการเพิ่มเติม

การนำเลขทศนิยมที่มีค่าเป็นบวกมาบวกกัน

คือ การนำทั้งสองค่าของทศยมที่เป็นบวกมาบวกกันปกติและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวก

การนำเลขทศนิยมที่มีค่าเป็นลบมาบวกกัน

คือการนำค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนมาบวกกันและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นลบ

การนำทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบมาบวกกัน

คือ การนำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนที่มากกว่าลบกับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนที่น้อยกว่าและผลลัพธ์จะได้ตามจำนวนค่าสัมบูรณ์ที่มากว่า ถ้าค่าสัมบูรณ์ที่เป็นลบมากว่าผลลัพธ์ก็จะเป็นลบ ถ้าค่าสัมบูรณ์ที่เป็นบวกมากว่าผลลัพธ์ก็จะเป็นบวก

ตัวอย่าง

ให้ผลลัพธ์ของ (-8.25) + 3.45

จากโจทย์ที่ได้ก็จะนำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบกับค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าคือ 8.25 – 3.45

ดังนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น -4.80 เพราะค่าสัมบูรณ์ที่เป็นลบมีค่ามากกว่า

การลบทศนิยม

การหาผลลบของทศนิยมสองจำนวนใดๆ ให้นำตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบ

ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

เช่น

1.     2.34 – 1.25  =  2.34  + (-1.25)

2.     -2.21 – 4.25  =  -2.21 + (-4.25)

3.     -4.32 – (-9.18)  =  -4.32 + 9.18

ตัวอย่าง