คณิตศาสตร์ม.1 เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วนจะเขียนอยู่ในรูป โดยที่ a เป็นจำนวนเต็ม และ b เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับศูนย์

นิยาม

ตัวเศษ หมายถึง จำนวนส่วนแบ่งที่ต้องการ

ส่วน หมายถึง จำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เท่า ๆ กัน

การเปรียบเทียบเศษส่วน

  1. เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองเท่า ให้พิจารณาที่ตัวส่วน คือ ถ้าตัวเศษเท่ากันเศษส่วนทั้งสองนั้นก็จะเท่ากัน แต่ถ้าตัวเศษไม่เท่ากัน เศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่า เช่น

2. เมื่อเศษส่วนทั้งสองจำนวนไม่เท่ากัน อันดับแรกเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ด้วยการนำจำนวนที่ไม่เท่ากับ 0 มาคูณทั้งเศษและส่วน เพื่อทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากัน แล้วเราค่อยนำเศษส่วนดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 1

ตัวอย่าง

เปรียบเทียบเศษส่วนต่อไปนี้

หลักการง่ายๆ ของข้อนี้ก็คือนำตัวส่วนมาคูณไขว้ทั้งเศษและส่วนของทั้งสองจำนวน