คณิตศาสตร์ม.1 การบวก/ลบ/คูณและหารเศษส่วน

การบวกและการลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากัน

หากจำนวนส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษของจำนวนนั้นๆ มาบวกหรือลบกันได้เลย และให้คงตัวส่วนไว้เหมือนเดิม

ตัวอย่าง

การบวกและการลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากัน

ในกรณีนี้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

  • การนำจำนวนที่ไม่เท่ากับศูนย์มาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากัน เมื่อได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วค่อยตัวเศษมาบวกหรือลบกัน
  • การหา ค.ร.น. ของตัวส่วน เมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่อยนำตัวเศษมาบวกหรือลบกัน

เมื่อเรานำมาบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเศษส่วนเกิน เราก็สามารถทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้

ตัวอย่าง

การคูณและการหารเศษส่วน

การคูณเศษส่วน

หมายเหตุ
  • ถ้าเศษส่วนที่นำมาคูณกันมีตัวประกอบร่วม ให้หารตัวเศษและตัวส่วนด้วยตัวประกอบร่วมก่อนนำมาคูณ
  • ถ้าเศษส่วนที่นำมาคูณกันเป็นจำนวนคละ ทำให้เป็นเศษส่วนเกินแล้วค่อยนำมาคูณกัน
  • ผลลัพธ์ที่ได้ควรทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ หรือถ้าเป็นเศษเกินควรทำให้เป็นจำนวนคละ

การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ 

ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับลงตัว

ตัวย่าง

ถ้าตัวเศษและตัวส่วนสามารถกันได้ลงตัวให้นำมาหารตัดทอนลงเรื่อยๆ จนเหลือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะ

การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน 

ให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน

ตัวอย่าง

การหารเศษส่วน