วิธีทำแผ่นพับในโปรแกรม Microsoft Word 2019

วิธีทำแผ่นพับใน Word เราจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ 2 หน้าก็คือในส่วนของหน้าหลังค่ะ ซึ่งบทความนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษการแบ่งคอลัมน์ในการทำแผ่นพับใน Microsoft word ค่ะ ซึ่งปัจจุบัน Microsoft Word ได้มีแม่แบบ (Template) ให้เราเลือกใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการสร้างแผ่นด้วยค่ะ

ขั้นตอนการทำแผ่นพับใน Word

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาแล้วให้เราไปเลือกที่แท็บ Layout (เค้าโครง)

2. จากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนเลือกที่ Orientation > เลือก Landscape

3. ตั้งค่าขอบการดาษ Margins > เลือก Custom Margins…

4. จากนั้นตั้งค่าตามรูปภาพด้านล่างได้เลยค่ะ หากเครื่องใครหน่วยไม่เป็นเซนติเมตรสามารถดูวิธีการเปลี่ยนหน่วยให้ได้นะคะ วิธีเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด

5. เมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วก็แบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ โดยเลือกที่ Colums > แล้วเลือก Three

6. จากนั้นเราใส่เนื้อหาที่เราต้องการจะทำแผ่นพับและปรับแต่งให้สวยงามตามความต้องการของเรา ซึ่งแผ่นพับ 1 แผ่นจะมี 6 คอลัมน์ ก็ให้ Enter ลงไปให้ได้ 2 หน้ากระดาษเราก็จะได้แผ่นพับเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

7. ตำแหน่งการใส่ข้อมูลในแผ่นพับ ซึ่งการจัดเรียงเนื้อหาหรือหน้าจะเป็นดังนี้

One thought on “วิธีทำแผ่นพับในโปรแกรม Microsoft Word 2019

Comments are closed.