การดับเบิลคลิกก็อปปี้ข้อมูล และการก็อปปี้พร้อมกันหลายๆข้อมูลในเซลล์ว่าง Excel 2019

สำหรับวิธีการการดับเบิลคลิกก็อปปี้ข้อมูล และการก็อปปี้เติมข้อมูลในเซลล์วาง Excel เราจะใช้เมื่อต้องการกรอกข้อมูลที่ช้ำกันหลายๆ เซลล์

วิธีดับเบิลคลิกเซลล์

อันดับแรกให้เรากรอกข้อมูลเฉพาะในเซลล์แรกของข้อมูลนั้นๆ ส่วนเซลล์ต่อๆมาให้เว้นว่างไว้ ดังรูปภาพข้างล่าง

จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเซลล์ที่ต้องการจะก็อปปี้ข้อมูล เพียงเท่านี้โปรแกรมก็จะก็อปปี้ข้อมูลให้เราอัตโนมัติค่ะ

การก็อปปี้ข้อมูลในเซลล์ว่างพร้อมกันหลายๆเซลล์

เมื่อเรามีข้อมูลที่ต้องการจะก็อปปี้เป็นจำนวนมากการบดับเบิลคลิกในหัวข้อแรกที่เราพูดถึงอาจจะไม่สะดวกหรือจะทำให้เราเสียเวลาในการดับเบิลคลิกทีละข้อมูล ที่เราเลยจะใช้วิธีการก็อปปี้ข้อมูลหลายข้อมูลพร้อมกันด้วย ctrl+enter ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. อันดับแรกให้เราคลิกที่เซลล์ด้านล่างข้อมูลที่จะก็อปปี้

2. กด ctrl แล้วแดรกเมาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการจะก็อปปี้ข้อมูลนั้นๆ ดังตัวอย่างในภาพข้างล่าง

3. กด F5 ไปที่ go to เลือก Special…

4. กด ctrl แล้วดับเบิลคลิกเซลล์ข้างข้อมูลที่เราต้องการจะก็อปปี้ แล้วใส่สูตรก็อปปี้เซลล์ด้านบนโดยการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วคลิกเลือกเซลล์ข้างบน (เซลล์ที่จะก็อปปี้ข้อมูล)

5. เสร็จแล้วกดปุ่ม ctrl+enter เพียงเท่านี้ระบบก็จะก็อปปี้ข้อมูลทั้งหมดให้เรา