วิธีสร้าง Drop Dow List ที่เลือกข้อมูลแล้วให้แสดงรูปภาพใน Excel

ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีสร้าง Drop Down List โดยเมื่อเราเลือกข้อมูลแล้วให้โปรแกรมแสดงรูปภาพให้สัมพันกันกับข้อมูลที่เราเลือก โดยจะเราจะต้องนำรูปภาพมาวางลงในชีทและสร้าง Drop Down List ของข้อมูลไว้ด้วยค่ะ

ขั้นตอนการสร้าง Drop Dow List ที่เลือกข้อมูลแล้วให้แสดงรูปภาพใน Excel

  1. ให้นำรูปภาพมาวางในเซลล์และปรับขนาดให้สวยงาม พร้อมใส่ชื่อหรือข้อมูลของรูปภาพนั้นๆ

2. เลือกรูปภาพทั้งหมดโดยการกด shift ค้างไว้แล้วคลิกเลือกที่รูปภาพ > เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วคลิกขวาเลือก Format Object…

3. ในส่วนของ Format Picture > Propoties > เลือก Don’t move or size with cells หมายถึง ถ้ามีการย้ายหรือปรับขนาดเซลล์จะไม่มีผลกับรูปภาพที่เราวางไว้

4. เพิ่มชีทใหม่ขึ้นมาสร้างรายการที่จะทำ Drop Down List

5. แล้วคลิกเลือกเซลล์ว่าง ไปที่เมนู Data > เลือก Data Validation…

6. ในช่อง Allow เลือก List ส่วนในช่อง Source ให้เราไปเลือกเซลล์ข้อมูลที่จะนำมาสร้าง Drop Down

กำหนดรูปภาพให้เชื่อมโยงกับการเลือก Drop Down List

  1. เลือกรูปภาพและข้อความ ไปที่แท็บ Formulas > เลือก Creat from selection จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมาให้เลือก Right column คือการให้ข้อความทางขวาเป็นชื่อรูปภาพ

2. คลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือก Copy

3. เปิดหน้าชีทที่เราสร้าง Drop Down ไว้แล้วมาวางรูปภาพที่ เซลล์รายการสินค้า

4. เลือกรูปภาพแล้วไปที่แท็บ Formulas > เลือก Define Name จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมาให้ตั้งชื่อ ส่วนในช่อง Refers to : ให้ใสสูตร =INDIRECT($B$1) ในวงเล็บให้ใส่เซลล์ที่เป็น Drop Down เสร็จแล้วเลือก OK

5. เลือกชือสินค้าให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นไปคลิกที่รูปภาพ แล้วไปที่ช่องสูตร พิมพ์เครื่องหมายเท่าพร้อมตามด้วยชื่อที่เราตั้งในตอน Define name เสร็จแล้วก็กด Enter เพียงแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วลองไปคลิกเลือก Drop Down ที่เป็นชื่อของสินค้าอื่นๆที่เราตั้งไว้