ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

การทดลองสุ่ม

การทดลองสุ่มเป็นการทดลองที่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าการทดลองครั้งนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เช่น การโยนลูกเต๋า หรือว่า การโยนเหรียญ โดยการทดลองเหล่านี้เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ เมื่อเราโยนเหรียญหนึ่งเหรียญจะมีผลลัพธ์อยู่สองแบบที่เป็นไปได้คือ หัวหรือก้อย ผลของการทดลองที่ออกมาแตกต่างกันนั้นคือความหมายของ “ความไม่แน่นอน

แซมเปิลสเปซ (Sample Space)

แซมเปิลสเปซ คือ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จากการทดลองความน่าจะเป็นใด ๆ ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ S เช่น การโยนลูกเต๋าหนึ่งครั้งจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด

= {1, 2, 3, 4, 5, 6}

แซมเปิลสเปซ จะได้ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

เหตุการณ์ (Event)

ผลลัพธ์ที่เราสนใจในแซมเปิลสเปซ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ E

ความน่าจะเป็น (Probability)

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด ๆ หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เช่น ในการโยนเหรียญ 3 ครั้ง โอกาสที่เหรียญจะออกหัวมีกี่ครั้ง

สูตรความน่าจะเป็นของเหตุณ์การ

P(E) = n(E)/n(S)