วิธีแก้ไฟล์ CSV อ่านไม่ออกใน Excel เป็นภาษาต่างด้าว

เมื่อเราโหลดข้อมูลบางอย่างมาจากเว็บไซต์ซึ่งเป็นไฟล์ csv ในบางครั้งเราโหลดมาแล้วเป็นภาษาต่างด้าวอ่านไม่ออก บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ค่ะ

วิธีแก้ไขตัวอักษรไฟล์ CSV ใน Excel

  1. เปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาใหม่

2. เลือกที่แท็บ Data >แล้วเลือก From Text/CSV

3. จากนั้นเลือก ไฟล์ CSV ที่เราต้องการเปลี่ยนตัวอักษร แล้ว Import ไฟล์เข้ามา

4. แล้วเปลี่ยน File Origin ให้เป็น Unicode(UTF-8) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสชุดอักขระที่ใช้ชุดข้อมูล 1 ถึง 4 byte เพื่อแทนตัวอักษร > เสร็จแล้ว Load

5. เพียงเท่านี้เราก็เปลี่ยนไฟล์ CSV ให้เป็นตัวอักษรภาษาไทยเรียบร้อยค่ะ