วิธีแทรกไฟล์เสียงใน PowerPoint

แทรกไฟล์เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีสร้างงานนำเสนอให้มีความน่าสนใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเพิ่มไฟล์เสียงในงานนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง เสียงพูดพรีเซ้น ในสไลด์งานของเรา เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ร่วมประชุมหรือร่วมฟังบรรยาย ซึ่งบทความนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีแทรกไฟล์เสียงใน PowerPoint

วิธีแทรกไฟล์เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานนำเสนอ มีขั้นตอนดังนี้
  1. เลือกแท็บ Insert
  2. จากนั้นเลือก Audio > เลือก Audio on My PC…

ส่วน Record Audio… เป็นการบันทึกเสียงประกอบงานนำเสนอ

3. ไปที่จัดเก็บไฟล์เสียงของเรา แล้วเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการแทรก > จากนั้น Insert ไฟล์เข้ามาใน PowerPoint

4. เมื่อ Insert ไฟล์เสียงเข้ามาแล้วหน้าสไลด์จะแสดงรูปลำโพง จากนั้นเราก็ไปตั้งค่าว่าจะให้คลิปเสียงนี้เล่นเมื่อใด

  • In Click Sequence เล่นตามลำดับการคลิก
  • Automatically เล่นอัตโนมัติ
  • When Click On เล่นเมื่อคลิก
  • Play Across Slides เล่นแบบต่อเนื่องทุกๆ สไลด์
  • Loop until Stopped เล่นวนซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุด

5. เพียงเท่านี้เราก็สามารถแทรกไฟล์เสียงในงานนำเสนอของเราได้แล้วค่ะ