วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet

ในการประชุมผ่าน Google meet เราสามารถนำเสนองาน หรือแชร์ข้อมูลในระหว่างการประชุมได้ เช่น เอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต และอื่นๆ ได้

วิธีนำเสนองานผ่าน Google meet

เมื่อเราเข้าร่วมห้องประชุมของ Google meet แล้วต้องการนำเสนองาน หรือต้องการแชร์ข้อมูล ก็ไปเลือกที่นําเสนอทันที แชร์หน้าจอ ที่ด้านล่าง ซึ่งจะมีให้เราเลือกแชร์ข้อมูลอยู่ 3 รูปแบบ

  1. ทั้งหน้าจอ คือแชร์ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจอหรือเป็นการแชร์หน้าจอของเรานั่น

2.หน้าต่าง คือการเลือกแชร์หน้าต่างที่เราเปิดอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา

3.แท็บ คือการเลือกแชร์แท็บที่เปิดอยู่ในเว็บบราว์เซอร์

วิธีหยุดนำเสนอ

เข้ามาในหน้าต่าง meet ให้เลือกหยุดนำเสนอ