วิธีดูผู้เข้าร่วมประชุมใน Google meet

การเข้าร่วมประชุมใน Google Meet ระบบจะเปลี่ยนเลย์เอาต์ให้เราอัตโนมัติโดยจะโฟกัสผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด

ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิกเพิ่มเติมเลือกที่จุด 3 จุด แล้วเลือกเปลี่ยนเลย์เอาต์

รูปแบบการเปลี่ยนเลย์เอาต์

  • อัตโนมัติ: การแสดงที่ Meet เลือกให้คุณ จะใช้ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงทั้งหมด 9 ไทล์
  • เรียงชิดกัน: หน้าจอจะแสดงได้ถึง 49 คนพร้อมกัน ซึ่งค่าเริ่มต้น จะแสดงทั้งหมด 16 ไทล์
    • เลื่อนแถบไปยังจํานวนไทล์ที่เราต้องการดูบนหน้าจอ ที่ด้านล่าง ซึ่งระบบจะกำหนดจำนวนไทล์ที่เราเลือกเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการประชุม
  • สปอตไลท์: ผู้ที่กําลังพูดหรือแชร์หน้าจออยู่จะแสดงแบบเต็มหน้าจอ
  • แถบด้านข้าง: รูปภาพหลักจะแสดงผู้ที่กําลังพูดหรือแชร์หน้าจออยู่ ซึ่งจะเห็นภาพย่อของผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ด้านข้าง

การตัวคุณเองในการประชุม Google meet

เมื่อเราเริ่มประชุมกับผู้ร่วมประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมจะแสดงที่มุมล่างขวา แต่ถ้ามีคนอื่นเพิ่มเข้ามาในห้องประชุมหรือมีการนำเสนองาน ระบบจะเพิ่ม “มุมมองของตัวเอง” ลงในตารางกริดให้แบบอัตโนมัติ ในทั้ง 2 รูปแบบ เราสามารถสลับระหว่างรูปภาพแบบลอยและตารางกริดได้

การมุมมองของตัวเองเป็นภาพแบบลอย เลือกที่มุมมองของตัวเอง จากนั้น คลิกนำเลย์เอาต์แบบเรียงชิดกันนี้ออก 

เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้

ถ้าเราต้องการย้ายมุมมองของตัวเอง ให้นำเมาส์ไปวางที่มุมมองของตัวเองให้เมาส์เป็นลักษณะนี้  จากนั้นก็ลากมุมมองของตัวเองไปวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย