มัธยฐานหรือค่ากลางของข้อมูล

มัธยฐานคือ ค่า ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง ที่มีกรเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย อย่างเช่นเรามีข้อมูลอยู่กลุ่มหนึ่งและนำข้อมูลนั้นมีจัดเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย หรือจากน้อยไปมากตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่า มัธยฐาน ซึ่งหามัธยฐานจะมี 2 ลักษณะ ก็คือการหาค่ากลางของจำนวนข้อมูลที่เป็นคี่ และและการหาค่ากลางของจำนวนข้อมูลที่เป็นคู่

จำนวนข้อมูลที่เป็นคี่

มีข้อมูลชุดหนึ่งคือ 18 12 8 15 5 24 27 13 28 ซึ่งมีมูลทั้งหมด 9 ตัวข้อมูลเป็นคี่ จะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้ยังไม่ได้มีการเรียงลำดับของข้อมูล ก่อนอื่นเราจะต้องเรียงลำดับของข้อมูลใหม่โดยเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ ในตัวอย่างนี้จะเรียงจากน้อยไปมากได้ดังนี้

5 8 12 13 15 18 24 27 28   เราก็มาจับคู่ตัวเลขจากหน้าสุดกับหลังสุดไล่ลำดับเข้ามาเรื่อย ๆ จนเหลือค่ากลางค่าเดียว ดังนั้นค่ากลางหรือมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือ 15

จำนวนข้อมูลที่เป็นคู่

มีข้อมูลชุดหนึ่งคือ 18 12 8 8 15 5 24 27 13 28 ซึ่งมีมูลทั้งหมด 10 ตัวข้อมูลเป็นคู่ นำข้อมูลมาเรียงใหม่จากน้อยไปมากได้ดังนี้

5 8 8 12 13 15 18 24 27 28   มัธยฐานข้อข้อมูลชุดนี้คือ 14

วิธีคิดเมื่อเราก็มาจับคู่ตัวเลขจากหน้าสุดกับหลังสุดไล่ลำดับเข้ามาเรื่อย ๆ จะเห็นว่าเหลือข้อมูลอยู่ 2 ตัว คือ 13 กับ 15 เราก็นำตัวเลข 2 ตัวนี้มาบวกันแล้วหาร 2 ก็จะได้ 13+15/2 = 14