วิธีสร้างบาร์โค้ดใน Excel ง่ายๆ

บทความนี้จะแนะนำวิธีการสร้างบาร์โค้ดเพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรหัสพนักงานหรือการสร้างรหัสสินค้า การสร้างบาร์โค้ดก็ง่ายๆเพียงแค่เราติดตั้งฟอนต์ที่ใช้ในการสร้างบาร์โค้ดใน excel คุณก็สามารถสร้างบาร์โค้ดใช้เองง่ายๆได้เลย

ขั้นตอนการสร้างบาร์โค้ด

ติดตั้งฟ้อนต์ Code 39 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้เลย

เมื่อทำการติดตั้งฟ้อนต์เสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์รหัสที่เราต้องการสร้างลงในเซล

จากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมาย * ให้กับตัวเลขที่สร้างไว้ในเซลข้างๆ ดังนี้ =”*”& เซลที่ต้องการจะสร้างบาร์โค้ด &”*”

เสร็จแล้วเราก็ลากเหมือนเหมือนก็อปปี้สูตรลงมาได้เลย

จากนั้นเราก็ไปเลือกฟ้อนต์เพื่อจะสร้างบาร์โค้ดให้กับรหัส โดยเลือกคลุมดำที่เซลรหัสที่เราใส่เครื่องหมาย * แล้วไปเลือกฟ้อนเป็น Free 3 of 9

เพียงเท่านี้เราก็จะได้บาร์โค้ดตามรหัสที่สร้างไว้เรียบร้อย