การอัดเสียงบรรยายลงใน PowerPoint (Record Audio)

บทความนี้จะเป็นวิธีการอัดเสียงบรรยายใน PowerPoint เพื่อสร้างพรีเซนเตชันที่นิยมใช้กัน เป็นการใส่เสียงบรรยายเพื่อนำเสนอเนื้อหาในสไลด์ อาจจะเป็นการนำเสนองานต่อหัวหน้า การทำพรีเซนต์การเรียนการสอน ยิ่งเป็นช่วงนี้เป็นยุคออนไลน์ การพรีเซนหรือสอนผ่านทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ซึ่งการอัดเสียงบรรยายลงไปในแต่ละสไลด์ทำให้สะดวกแต่การนำเสนอ

วิธีอัดเสียงบรรยายใน PowerPoint

เปิดหน้า PowerPoint หรือสไลด์ที่ต้องการจะอัดเสียงขึ้นมา เลือกแท็บเมนู Insert > เลือก Audio > เลือก Record Audio…

จากนั้นจะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมา ให้ตั้งชื่อไฟล์เสียงที่จะบันทึก แล้วก็กดปุ่มบันทึกเสียงสีแดง ทำการอัดเสียงบรรยายหรือพูดบรรยายสไลด์ได้ตามต้องการ

เมื่ออัดเสียงบรรยายลงในสไลด์เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มหยุด การบันทึกเสียง

คลิกฟังเสียงบันทึก

คลิกที่เสียงบันทึกในสไลด์ เลือกแท็บ Playback เพื่อใช้จัดการเสียง หากต้องการเล่นเสียงบันทึกก็คลิกเลือกที่ Play หากต้องการลบเสียงที่บันทึกแทรกลงในสไลด์ ก็คลิกที่รูปลำโพงเสียงบันทึก แล้วกดปุ่ม Delete ได้เลย

หากต้องการเพิ่มสไลด์ในแผ่นอื่นๆ ก็สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นในสไลด์ที่เราต้องการอัดเสียงบรรยาย

One thought on “การอัดเสียงบรรยายลงใน PowerPoint (Record Audio)

Comments are closed.