การจัดแนวหรือจัดเรียงวัตถุด้วยคำสั่ง Align

บทความนี้จะมาแนะนำการจัดเรียงวัตถุในโปรแกรม Microsoft ด้วยคำสั่ง align ซึ่งคำนี้สามารถจัดตำแหน่งของวัตถุได้โดยง่ายรวดเร็ว ไม่ต้องมาเสียเวลสนั่งจัดเรียงทีละชิ้น เพียงแค่เราใช้คำสั่ง align เราก็สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างสวยงาม

ซึ่งคำสั่ง Align สามารถใช้ได้ทั้งใน Word, Excel และ PowerPoint

ก่อนอื่นต้องมารู้จักกันก่อนว่าในคำสั่ง align มีการใช้งานอย่างไรบ้าง

คำสั่ง align แบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

  • Align Left คือ จัดวัตถุให้ชิดซ้าย
  • Align Center คือ จัดวัตถุให้อยู่ตรงกลางในรูปแบบแนวตั้ง
  • Align Right คือ จัดวัตถุให้ชิดขวา
  • Align Top คือ จัดวัตถุให้ชิดบน
  • Align Middle คือ จัดวัตถุให้อยู่ตรงกลางในรูปแบบแนวนอน
  • Align Botton คือ จัดวัตถุให้ชิดด้านล่าง

และมีคำสั่ง Distribute ดังนี้

  • Distribute Horizontally คือ การจัดวัตถุให้เว้นระยะห่างเท่ากันแนวนอน
  • Distribute Vertically คือ การจัดวัตถุให้เว้นระยะห่างเท่ากันแนวตั้ง

วิธีการใช้งานคำสั่ง align

อันดับแรกให้เราเลือกวัตถุทั้งหมดที่ต้องการจะจัดวาง

เมื่อเราเลือกวัตถุแล้วก็ไปที่แท็บ Format แล้วก็คลิกที่ Align เลือกรูปแบบการจัดวางตามความต้องการ

สำหรับในตัวอย่างได้เลือกรูปแบบ Align Center คือ จัดวัตถุให้อยู่ตรงกลางในรูปแบบแนวตั้ง จะเห็นว่าเมื่อเราเลือกแล้ววัตถุจะจัดเรียงกึ่งกลางในแนวตั้งให้ทันที

หากเราต้องการให้ช่องว่างระหว่างวัตถุมีระยะห่างเท่ากันในแนวตั้งเราก็คลิกที่ Align แล้วเลือก Distribute Vertically ก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

เพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว