การใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ใน Microsoft Excel เพื่อหาผลรวมย่อยของแต่ละรายการ

 ฟังก์ชัน Subtotal เป็น ฟังก์ชันส่งกลับค่าผลรวมย่อยของรายการหรือฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการหาผลร่วมย่อยของสินค้าแต่ละรายการ

การใช้ฟังก์ชัน SubTotal ร่วมกับคำสั่ง Filter

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาหาผลรวมย่อยของสินค้าแต่ละรายการด้วยฟังก์ชันก์ Subtotal จากข้อมูลด้านล่างเราจะต้อง Sort&Filter ข้อมูลก่อน เพื่อให้สินค้าประเภทเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน

วิธีการ Sort&Filter ข้อมูล

ให้เราเลือกคอลัมน์ที่ต้องกรองข้อมูลแล้วไปที่ Sort&Filter จากนั้นเลือกว่าจะให้ข้อมูลเรียงลำดับแบบ A to Z หรือแบบ Z to A

เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าข้อมูลประเภทเดียวกันก็จะมาอยู่รวมกัน ดังรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง

การใช้ฟังก์ชัน SubTotal

เมื่อเราจัดเรียงข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมาหาว่าสินค้าแต่ละประเภทขายได้จำนวนเท่าไหร่ และรวมเป็นเงินเท่าไหร่ โดยใช้ฟังก์ชัน SubTotal ในการหาผลรวมย่อยของแต่ละรายการสินค้า

  1. เลือกที่จะนวนแล้วไปที่แท็บ Data เลือก Subtotal

2. เมื่อเราคลิกเลือก Subtotal จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมาให้เลือกว่าจะหาผลรวมของข้อมูลใดบ้าง ในที่นี้ก็เลือกจำนวนและรวมเงิน แล้วกด OK

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ยอดรวมของสินค้าแต่ละรายการออกมา แล้วมี Grand Total ด้านสุดของข้อมูลแสดงให้เราด้วย