วิธีเติมเซลล์ว่างใน Excel โดยใช้ข้อมูลจากเซลล์ด้านบน

วิธีเติมเซลล์ว่างใน Excel เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะใช้ให้เราทำงานง่ายขึ้นเมื่อมีการจัดเรียงข้อมูลที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันหรือพูดอย่างว่าเมื่อมีการ Sort ข้อมูลในตารางนั่นเอง

วิธีเติมเซลล์ว่างใน Excel (Fill Blanks)

จากตัวอย่างในรูปภาพด้านล่างจะเห็นว่ามีข้อมูลแค่เซลล์แรกเพื่อเป็นการบอกชนิดข้อมูลเท่านั้น ส่วนเซลล์ด้านล่างก็จะเว้นว่างไป

1.คลิกที่เซลล์ว่างที่ต้องการเติมข้อมูล แล้วเลือกคอลัมน์หรือแถวที่เราต้องการจะเติมช่องว่างของเซลล์นั้น ซึ่งตัวอย่างก็จะเลือกทั้งตารางเลยแล้วกัน

2.ให้ไปที่แท็บเมนู Home —> Find&Select —> Go to Special…

หรือจะใช้คีย์ลัดที่แป้นพิมพ์ โดยกด ctrl+G หรือ F5 แล้วเลือก Special…

3. คลิกเลือกที่ Blanks แล้วกด OK

4.โปรแกรมก็จะเลือกเฉพาะเซลล์ว่างให้เรา

สูตร Excel ที่ใช้เติมเซลล์ว่างตามค่าด้านบน

หากต้องการเติมค่าในช่องว่างด้วยค่าที่อยู่ในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่าง เราจะต้องป้อนสูตรลงในเซลล์ว่างเซลล์ใดก็ได้ แล้วทำการคัดลอกไปยังเซลล์ว่างทั้งหมด

เมื่อโปรแกรมเลือกเซลล์เรียบร้อยดังตัวอย่างด้านบนเสร็จแล้ว เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

  • =แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นโปรแกรมก็จะเลือกเซลล์ที่อยู่ด้านบนให้เรา
  • พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วคลิกเลือกที่ A1
  • =A1 (เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการ Copy)

เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งด้านบนเสร็จแล้วก็กด ctrl+enter

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเติมเซลล์ว่างทุกเซลล์ด้วยข้อมูลที่อยู่ด้านบนพร้อมกันได้แล้ว