วิธีดึงคำหรือข้อความบางส่วนออกไปที่เซลล์อื่นใน Excel

ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel หากเราต้องการแยกตัวอักษร, คำ หรือข้อความบางส่วนออกมาจากข้อความเดิม สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้ฟังก์ต่อไปนี้

  • LEFT ตัดตัวอักษรด้านซ้ายของข้อความตามจำนวนตัวอักษรที่เราระบุ
  • RIGHT ตัดตัวอักษรด้านขวาของข้อความ ย้อนหลังกลับมาตามจำนวนตัวอักษรที่เราระบุ
  • MID ตัดตัวอักษรจากตำแหน่งที่กำหนด และระบุความยาวของตัวอักษรที่ต้องการตัดออกมา

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน LEFT

LEFT ตัดตัวอักษรด้านซ้ายของข้อความตามจำนวนตัวอักษรที่เราระบุ

รูปแบบ = LEFT(Text, NumChars)

  • Text = ข้อความที่ต้องการจะจัด (ระบุตำแหน่งอ้างอิงข้อความ)
  • NumChars = จำนวนตัวอักษรที่ต้องการตัด หากเราไม่ใส่อะไรเลย Excel จะกำหนดให้เราเป็น 1

ภาพตัวอย่าง

B2 คือข้อความหรือตำแหน่งของข้อความที่จะตัดออกมา

3 คือ จำนวนตัวอักษรที่จะตัดออกมาซึ่งเราจำเห็นในช่องของผลลัพธ์ว่าเราแยกข้อความอออกมาจากเซลล์ B2 3 ตัวอักษรจากซ้าย

ฟังก์ชัน RIGHT

RIGHT ตัดตัวอักษรด้านขวาของข้อความ ย้อนหลังกลับมาตามจำนวนตัวอักษรที่เราระบุ

รูปแบบ = RIGHT(Text, NumChars)

  • Text = ข้อความที่ต้องการจะจัด (ระบุตำแหน่งอ้างอิงข้อความ)
  • NumChars = จำนวนตัวอักษรที่ต้องการตัด หากเราไม่ใส่อะไรเลย Excel จะกำหนดให้เราเป็น 1

ภาพตัวอย่าง

B2 คือข้อความหรือตำแหน่งของข้อความที่จะตัดออกมา

3 คือ จำนวนตัวอักษรที่จะตัดออกมาซึ่งเราจำเห็นในช่องของผลลัพธ์ว่าเราแยกข้อความอออกมาจากเซลล์ B2 3 ตัวอักษรจากขวา

ฟังก์ชัน MID

MID ตัดตัวอักษรจากตำแหน่งที่กำหนด และระบุความยาวของตัวอักษรที่ต้องการตัดออกมา

รูปแบบ = RIGHT(Text, StartNum, NumChars)

  • Text = ข้อความที่ต้องการจะจัด (ระบุตำแหน่งอ้างอิงข้อความ)
  • StartNum = ตัวอักษรตัวแรกที่จะตัดนับจากซ้าย
  • NumChars = จำนวนตัวอักษรที่ต้องการตัด

ภาพตัวอย่าง

B2 คือข้อความหรือตำแหน่งของข้อความที่จะตัดออกมา

4 คือ ตัวอักษรตัวแรกที่จะตัดนับจากซ้าย

5 คือ ตัดตัวอักษรออกมา 5 ตัวอักษร

และหากเราต้องการนับว่าข้อความนี้มีกี่ตัวอักษรก็สามารถใช้สูตรในการนับได้เช่นกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งนับทีละตัว วิธีนับตัวอักษร Excel

สำหรับการตัดตัวอักษร คำ หรือข้อความบางส่วนออกมาก็มีฟังก์การใช้งานประมาณนี้