วิธีจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนใน Excel

วิธีการจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนใน Excel จะช่วยให้การเก็บข้อมูลเลขบัตรของเราง่ายขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ตัวเลขจัดเรียงตามลำดับเหมือนรูปแบบที่อยู่ในบัตรประชาชน

วิธีจัดรูปแบบเลขบัตรประชาชนใน Excel

ในการกรอกเลขบัตรประชาชนใน Excel มีขั้นตอนดังนี้

เลือกพื้นที่หรือแถวที่ต้องการจะกรอกเลขบัตรประชาชน

คลิกขวา เลือก Format Cells

จะมีป๊อปอัพ Format Cell เด้งมา

  • Category เลือก Special
  • Type เลือก Identification Number
  • Locale (location) เลือก Thai
  • เสร็จแล้วกด OK

เพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปแบบตามเลบัตรประชาชน

การเปลี่ยนเป็นเลขไทยก็ทำได้ง่ายโดยเลือกที่ Format เหมือนเดิม

  • Category เลือก Special
  • Type เลือก หมายเลขบัตรประชาชน
  • Locale (location) เลือก Thai
  • เสร็จแล้วกด OK