วิธีทำแผ่นพับใน Word

วิธีทำแผ่นพับใน Word สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเลือกใช้ Templates ของโปรแกรมแล้วมาปรับแก้ข้อมูลให้เป็นแผ่นพับในรูปแบบที่เราต้องการได้เลย ทำให้การทำแผ่นพับสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

วิธีทำแผ่นพับใน Word

เราจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 คอลัมน์ 2 หน้าก็คือในส่วนของหน้าหลังของแผ่นพับ

ตำแหน่งของแผ่นพับจะจัดวางดังนี้

  • หน้า 1 จะเป็นหน้าแรกก่อนที่จะเปิดอ่านด้านใน เปรียบเสมือนหน้าปกของแผ่นพับ และเรียงด้วยหน้า 2, 3, 4
  • หน้า 5, 6 จะเป็นด้านหลังของแผ่นพับ

ขั้นตอนการทำแผ่นพับใน Word

เปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วเลือก More templets

พิมพ์คำว่า brochure ในช่องค้นหา templates แล้วกดค้นหา

จะมี templates แผ่นพับแสดงขึ้นมาให้เราเลือกใช้ สามารถคลิกเลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้งานได้เลย

เลือก templates แผ่นพับที่ต้องการแล้ว Create

จากนั้นเราก็แก้ไขข้อมูลที่ละส่วนได้เลย

การทำแผ่นพับแบบกำหนดเอง