วิธีบันทึกไฟล์งานใน PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

ไฟล์งานนำเสนอใน PowerPoint จะมีนามไฟล์เป็น PPT ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเปิดใน PowerPoint 97 Office PowerPoint 2003 เมื่อเราต้องการที่จะบันทึกไฟล์ PowerPoint งานให้คงรูปแบบเดิมไว้เพื่อเป็นเปิดดูในอุปกรณ์อื่นที่ไม่มี PowerPoint เราสามารถทำได้ด้วยการบันทึกไฟล์เป็น PDF

วิธีบันทึกไฟล์งานใน PowerPoint เป็นไฟล์ PDF มีดังนี้

1.เปิดไฟล์งาน PPT ขึ้นมาแล้วจากนั้นเลือกแท็บเมนู File

2.เลือก Export —> เลือก Crete Adobe PDF

3.เลือกพื้นที่ที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ PDF เสร็จแล้วกด SAVE ได้เลย

หากเราต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมให้กับไฟล์งานที่จะบันทึกเป็นไฟล์ PDF คลิกเลือกที่ Options จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นขึ้นโดยมีตัวเลือกให้กำหนดได้ ดังนี้

  • ต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PDF ทั้งหมดก็เลือกเป็น All
  • ต้องบันทึกเฉพาะหน้าปัจจุบันก็เลือกเป็น Current Slide
  • ต้องการบันทึกเป็นช่วงสไลด์ก็เลือก Selected Slide และใส่หมายเลขสไลด์ที่ต้องการจะบันทึกเป็น PDF

เสร็จแล้วกด OK ตั้งชื่อไฟล์ และ SAVE(บันทึก) ได้เลย

PowerPoint น่ารู้

ใส่ Animation เอฟเฟ็กต์ ให้ข้อความ รูปภาพใน PowerPoint

อัดเสียงบรรยายลงใน PowerPoint (Record Audio)